SEPTOLIQ Płyn do dezynfekcji rąk 1l-1486 Zobacz większe

SEPTOLIQ Płyn do dezynfekcji rąk 1l

14P1046

Nowy produkt

16 Przedmioty

29,90 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

sposoby płatności

Więcej informacji

SEPTOLIQ 1l Płyn do dezynfekcji rąk

Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Sposób stosowania: PREPARAT GOTOWY DO UŻYCIA – NIE ROZCIEŃCZAĆ!
Nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość płynu potrzebną do nawilżenia całych dłoni (ok. 3 ml) Wcierać produkt przez około 30 sekund. Nie spłukiwać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zacienionym, suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu.
Pierwsza pomoc i skutki uboczne:
w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Skład: 100g płynu zawiera:
Substancja czynna: Etanol 70g/100g
Substancje pomocnicze: Aqua