SEPTOLIQ Płyn do dezynfekcji rąk 5l-1487 Zobacz większe

SEPTOLIQ Płyn do dezynfekcji rąk 5l

14P1039

Nowy produkt

3 Przedmioty

Ostatnie egzemplarze!

79,90 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

sposoby płatności

Więcej informacji

SEPTOLIQ 5l Płyn do dezynfekcji rąk

Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Sposób stosowania: PREPARAT GOTOWY DO UŻYCIA – NIE ROZCIEŃCZAĆ!
Nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość płynu potrzebną do nawilżenia całych dłoni (ok. 3 ml) Wcierać produkt przez około 30 sekund. Nie spłukiwać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zacienionym, suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu.
Pierwsza pomoc i skutki uboczne:
w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Skład: 100g płynu zawiera:
Substancja czynna: Etanol 70g/100g
Substancje pomocnicze: Aqua